Praktijkdag Lawineslachtofferzoeken en lawineslachtoffer EHBO

Tijdens deze dag wordt de procedure van het slachtoffer zoeken en het gebruik van de LSZA in detail besproken en ingeoefend. Dit om de basishandelingen onder de knie te hebben om in geval van nood (lawine) een slachtoffer snel en adequaat te kunnen zoeken/vinden en zo zijn overlevingskansen sterk te verhogen. Gestart wordt met lawineslachtoffer EHBO in theorie en daarna in theorie het gebruik van een LSZA toestel. In de namiddag wordt het lawineslachtofferzoeken buiten in de praktijk geoefend.

Organisator
Bergsportclub Alpigo vzw