Instructor Mountain Walking & Trekking

Opleiding begeleider bergwandelen: Instructor mountain walking & trekking

Start cursus in september-oktober 2021. 

De KBF hecht veel belang aan het opleiden van haar leden die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor hun club en de federatie. In opdracht van de KBF organiseert Bergsportschool vzw sportkaderopleidingen bergwandelen waarin de aspirant instructor wordt voorbereid op zijn taak als lesgever en/of begeleider binnen de club- of federatiewerking.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist:

 • één- en meerdaagse bergwandeltochten voor te bereiden, zowel op gebaande paden als in ongebaand terrein, vanuit een bemande of onbemande overnachtingsaccommodatie
 • verantwoordelijkheid te dragen bij de begeleiding van tocht.
 • de nodige pedagogische en didactische vaardigheden zodat hij/zij in staat is op een verantwoorde wijze onderricht te geven in de technieken en tactieken die tot zijn/haar bevoegdheid behoren.
 • de algemene kennis over de natuurlijke omgeving en de socio-culturele aspecten van het bergmilieu die tot zijn/haar bevoegdheid behoren.
   

De instructor mountain walking & trekking kan zijn/haar taak uitvoeren in het gebergte, in zomerse omstandigheden en waar technieken van het rotsklimmen, via ferrata, canyoning en het alpinisme niet van toepassing zijn.

Waarde diploma

Aspiranten die met succes de opleiding doorlopen ontvangen het diploma « Instructor  Mountain Walking and Trekking », een UIAA diploma. UIAA staat voor Union Internationale des Associations d’Alpinisme, en is de internationale koepelorganisatie van klim- en bergsportverenigingen wereldwijd.  

De opleiding die Bergsportschool vzw in opdracht van KBF organiseert is erkend door UIAA en werd onderworpen aan de kwaliteitscontrole door de commissie alpinisme van UIAA. Hierdoor wordt bergsportschool vzw onderworpen aan bepaalde kwaliteitseisen om onze erkenning te behouden.
Daardoor zal je op je diploma, identificatiekaartjes, enz steeds het UIAA label terugvinden, maar dien je je ook te houden aan de omschreven bevoegdheden van je diploma.

Bij het slagen voor deze opleiding ontvang je een vrijwilligersdiploma. Via KBF en UIAA word je dus niet opgeleid tot professioneel berggids. Je kan op vrijwillige basis aan de slag bij je club en bij de federatie, of eventueel ook bij andere organisaties die met vrijwilligers werken. Je kan echter niet op zelfstandige basis aan de slag om met klanten op weg te gaan. 

 

Profiel Aspirant Instructor

- je bent een ervaren bergwandelaar die zelfstandig tochten heeft ondernomen als bergwandelaar in zomerse omstandigheden

- je voelt je in je element in zeer geaccidenteerd terrein in het hooggebergte (blokken, sneeuw, ijs, gezekerde passages,...) en desolaat gebied in Europa.

- je bezit de kennis en kunde die wordt aangeleerd in de cursus tot zelfstandig bergwandelaar (weerkunde, staptechnieken, oriëntatie, tochtvoorbereiding, materiaalkennis,...)

- je wilt je inzetten voor je club en federatie om mensen op te leiden en te begeleiden in de bergen

 

Hoe word je Instructor Mountain Walking & Trekking? 

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 1. Infomoment
 2. Palmaresbespreking tijdens intakegesprek 
 3. Toelatingsproef
 4. Opleiding

 

1. Het infomoment 

Ruim voor de toelatingsproef plaatsvindt word je als kandidaat aspirant uitgenodigd op een infomoment. De uiteenzetting werd 2 maal georganiseerd in februari, maar kan herbekeken worden op het KBF youtube-kanaal.  

Wat komt aan bod?

 • Het palmares: inhoud en uitleg hoe dit document in te vullen
 • Motivatie: hoe opstellen, wat willen we graag van je weten en waarom
 • Intakegesprek: wat mag je verwachten van dit gesprek met de begeleiders uit de cursus
 • Toelatingsproef: datum, inhoud, verwachte kennis en kunde
 • Eigenlijke opleiding: inhoud cursus IMWT

We willen graag ingaan op de voorkennis en kunde die je dient te bezitten als kandidaat aspirant. Verder wordt een beeld geschept van je taak als begeleider, van je bekommernissen, van de verwachtingen.

Inzenden palmares: Uiterlijk 30 maart 2021. Kandidaten kunnen tot deze datum hun palmares inzenden, enkel het document onderaan deze pagina wordt aanzien als geldig.

 

2. Palmaresbespreking tijdens intakegesprek

Kandidaat aspiranten worden uitgenodigd voor een individueel gesprek. Bij goedkeuring palmares kan de kandidaat zich definitief inschrijven voor de toelatingsproef en dit ten laatste op 16 april 2021

 

3. Toelatingsproef

Alvorens aan de opleiding te kunnen deelnemen moet je slagen voor de toelatingsproef. Deze vindt plaats van 17-19 september 2021.  
 

Over volgende onderdelen uit het bergwandelen zal de kandidaat aspirant een test afleggen:

1. fysieke proef (dagtocht met rugzak individueel af te leggen binnen bepaald tijdschema) (+/- 30km, +/- 1100Hm, +/- 7.30u)

2. oriëntatieproef (gebruik kaart en kompas)

3. staptechnieken (correct gebruik van de staptechniek in verschillende soorten terrein)

4. tochtvoorbereiding: opstellen marsplan

5. 20 open kennisvragen rond de thema's die aan bod komen in de opleiding tot zelfstandig bergwandelaar

Kostprijs voor de deelnemer aan de toelatingsproef bedraagt 140 euro. In deze prijs zijn volgende zaken inbegrepen: organisatie, begeleiding, verblijf in HP (2 overnachtingen op vrijdag en zaterdag, 2 x ontbijt en1 x avondmaal (zaterdag), topografische kaart, planzeiger. 

 

4. Opleiding tot Instructor

In onze opleiding tot instructor Mountain Walking en Trekking streven we ernaar om de opleiding zo praktisch mogelijk te maken. We proberen om de aspiranten zoveel mogelijk te laten ervaren waardoor steeds de interesse in alle onderdelen gewekt blijft. Iedere aspirant zal individueel opgevolgd worden en bijgestuurd waar nodig. Met raad en daad staan alle lesgevers en clubverantwoordelijken voor jullie klaar, wat de opleiding zeer intens maakt. Vanuit deze visie vragen wij ook een even groot engagement van de kandidaten. Aanwezigheid, maturiteit en interesse in al wat de bergwereld behelst zijn noodzakelijk om aan deze opleiding deel te nemen en te slagen. Aanwezigheid op alle lesdagen, lesavonden en praktijkweekends is vereist (behoudens overmacht).

Onderstaande onderdelen zullen in de cursus behandeld worden. Reken op 5 lesdagen en 3 praktijkweekends voor het gedeelte dat in het binnenland plaatsvindt. Data moeten nog definitief vastgelegd worden.

Deelnamevoorwaarden voor de opleiding tot instructor: lid zijn van KBF, geslaagd zijn voor de toelatingsproef, kunnen voorleggen van een geldig brevet van de Rode Kruisopleiding "Helper" of gelijkgesteld ten laatste op 31/12/2021.

1. Didactiek

* Algemeen

* Specifiek

2. Veilig sporten preventief en curatief

* EHBO in geaccidenteerd terrein

* Fysiologie

* Trainingsmethodiek

* Blessurepreventie

* Voeding

3. Organisatie

* Verantwoordelijkheid en verzekering

* Tochtvoorbereiding voor groepen

* organisatie en leiderschap

4. Omgeving

* Oriëntatie (GPS, nachtoriëntatie, natuurlijke oriëntatie).

* Bergmilieu

* Overnachten (hut, bivak, kamperen)

* Risico's inherent aan weer en terrein (weerkunde, alpiene gevaren, staptechnieken)

* Touwtechnieken

 

5. Praktijkweek in het hooggebergte

Onder leiding van een professionele gids krijg je de kans om alle aangeleerde technieken toe te passen het het bergmilieu. Didactiek, stap- en touwtechnieken, ijs- en sneeuwtechnieken zijn de belangrijkste onderdelen tijdens deze week. Je zal al je kennis die je het afgelopen jaar hebt opgedaan gebruiken in de voorbereiding, uitvoeren en evalueren van deze praktijkweek.

6. Praktijkstage

Om je helemaal goed op weg te helpen begeleid je samen met een instructor Mountain Walking en Trekking een stage bergwandelen. Zo sta je er die eerste keer toch niet helemaal alleen voor en doe je enorm veel praktijkervaring op met een groep "echte" deelnemers.

Kostprijs

De federatie draagt het grootste deel van de kostprijs voor de opleiding van nieuwe sportkaders. De kostprijs voor de deelnemer voor het opleidingstraject is vastgelegd op 650 euro. Inbegrepen is alle begeleiding van vrijwilligers, begeleiding van professionele berggidsen en lesgevers, organisatie (1-6), cursusteksten, overnachtingen tijdens praktijkweekends (1-4).
Niet inbegrepen is het verblijf tijdens de praktijkweek en de praktijkstage. 

Indien je meer informatie wenst of wenst in te schrijven voor de proef neem je contact op met bergwandelen@klimenbergsportfederatie.be of 03 830 75 00

Algemene gegevens
Uniek nummer:
INSTRUCTORMOUNTAIN21
Type:
Kaderopleiding
Niveau:
Gevorderd
Leeftijdscategorie:
Volwassenen
Prijs
Prijs:
140 euro (toelatingsproef) + 650 euro (opleiding)
Prijs omvat:

Zie hierboven

Wie kan deelnemen
Voor iedereen toegankelijk
Deelnemers
Min. aantal deelnemers:
8
Max. aantal deelnemers:
25
Vereiste om deel te nemen:
 • Niveau gevorderd als zelfstandig bergwandelaar. 
 • Kennis en kunde bezitten van de cursus tot zelfstandig bergwandelaar
 • Palmares wordt goedgekeurd
 • Slagen voor de toelatingsproeven voorafgaand aan de opleiding
 • in het bezit zijn van het Rode Kruis brevet "Helper" of gelijkgesteld