Aanspreekpunt Integriteit

De Klim- en Bergsportfederatie heeft een Aanspreekpunt Integriteit, afgekort API.
Dit aanspreekpunt draagt mee zorg dat (jonge) sporters, ouders, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. 

Wie zijn ze?

Annelies Van den Berghe en Dominique Van Eyken zijn de 2 aanspreekpersonen Integriteit binnen de Klim- en Bergsportfederatie. Ze zijn beiden aangesteld door het bestuur en hebben de nodige opleidingen gevolgd.

Je kan hen contacteren via api@kbfvzw.be

Wat doen ze?

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of geeft advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de KBF en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema. De taken kunnen dus bestaan uit:

  • aanspreekpunt en eerste opvang
  • coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  • preventieactiviteiten en ondersteuning
     
Laatst aangepast
8 februari 18